Úvod do historie a pojmy

1. května 2018 v 13:00 |  Dějiny píšou vítězové (Toulky historií)

Úvod do historie a pojmy
"Dějiny píšou vítězové."

Historie - Paměť lidstva, souhrn událostí, které se staly v určitém časovém sledu ve světě
Každý vývojový proces v přírodě a společnosti (širší smysl)
Vývoj v lidské společnosti (užší smysl)

Historická věda (dějepis) - společenská věda
Seznamuje s historií lidstva a jeho poznáním
Dokazuje nenáhodnost nakupených událostí
Popisuje díla významných osobností

Historiografie - všeobecné líčení (dějepisectví)

Historické metody - postupy, techniky, zkoumání
Heuristika (shromažďování historických pramenů a literatůry)
Kritika pramenů (přímá i nepřímá, genealogická, geografická, statistická, srovnávací,…)
Interpretace (výklad, analýza)
Syntéza (shrnutí)

Uspořádání výkladu - chronologické x teritoriální nebo kombinace obou dvou

Historické prameny - zdroje informací o minulosti, dokumenty doby
Hmotné - pozůstatky člověka, činností, výtvorů
Písemné - seznamy panovníků, záznamy, zákoníky, dopisy, legendy,…
Tradiční - mýty, pověsti, legendy
Obrazové - mapy, atlasy, kresby
Zvukové, audiovizuální - filmy, videokazety, CD, DVD,…

Dvojí teorie o vzniku světa a člověka:
Teorie stvoření - bible
Teorie vývojová - Darwin

Pomocné historické vědy:
Paleografie - o vývoji a druzích písma
Diplomatika - o úředních záznamech
Chronologie - měření času
Heraldika - o erbech
Numizmatika - o mincích
Sfragistika - o pečetích
Metrologie - o soustavých měr a vah
Epigrafika - o nápisech rytých
Statistika - o změnách ve společnosti
Genealogie - o rodových souvislostech
Demografie - o obyvatelstvu
Faleristika - o hodnocení řádů a vyznamenání
Filigránologie o průsvitkách v papírech
Kodikologie - o středověkých rukopisech
Kampanologie - o zvonech
Vexilologie - o praporech

Periodizace dějinného vývoje
Pravěk - od nejstarších dob do výskytu písemných pramenů
Starověk - do pádu západořímské říše
Středověk - do objevení Ameriky
Novověk - Do 20. století
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama