PRAVĚK – Doba kamenná (PALEOLIT)

24. dubna 2016 v 11:26 | Etsuko Nakamura |  - Toulky Historii

Omluvte prosím případný špatný slovosled, chyby nebo pád - Etsuko Nakamura

PRAVĚK - Doba kamenná (PALEOLIT)

Z řečtiny: palaios = starý, lithos = kámen

Pravěk se odehrál ve čtvrtohorách, kdy se střídali doby ledové a meziledové. V současné době se vyskytujeme na konci nebo blížícímu se konci doby meziledové. Hlavním způsobem obživy tehdejších obyvatel bylo sbírání plodů, kořínků, lovu a rybolovu. Jednalo se Přisvojovací hospodářství, člověk byl zcela závislý na přírodě, která mu poskytovala potravu a další materiály.

VÝROBA NÁSTROJŮ A ZBRANÍ:
Hlavním výrobním materiálem, který pravěký člověk používal, byl kámen. Speciálně pazourek, což byl druh křemene, který byl snadno opracovaný otloukáním nebo štípáním a vznikaly z něho různé sekáče a pěstní klíny, které sloužily k řezání, bodání, sekání a škrábání.

specializované nástroje (drásadla, hroty, škrabadla, vrtáky, rydla,…)
kostěné nástroje (hroty, harpuny, jehly,…)

SPOLEČENSKÉ VZTAHY:

Život v tlupách
Život v tlupách byl nutnost, protože čím větší počet byl, tím větší snaha na přežití byla, snadnější lov velkých zvířat. Takovýto život měl výhodu i v obraně. Obyvatelé měli znalosti o ohni, který uměli rozdělávat. Docházelo ke zpracovávání kůži.

Rod
Počátky rodové společnosti. Rod tvořilo pokrevní příbuzenství mužů a žen, které měli už rozdělenou práci. Muži byli lovci a zajišťovali obživu rodu a žena se starala o sběr plodin, přípravu pokrmu a péči o děti. Členové si byli navzájem rovni. Docházelo k dělbě kořisti, vlastnili společný majetek a lidé byli na sobě navzájem závislí a měli i vzájemnou odpovědnost k ostatním členům rodu.

Dorozumívání
Obyvatelé se dorozumívali za pomocí hrdelních zvuků a jednoduché řeči, která se později vyvinula až v dokonalý jazyk. Pravěcí lidé se dorozumívali i malbami a měli velké abstraktní myšlení.

VZTAH K MRTVÝM:
Život v paleolitu byl velice tvrdý. Lidé se dožívali průměrně třiceti let. Ti co se dožili vyššího věku a zemřeli přirozenou smrtí, ne při lovu či porodu, byli považováni za nejváženější členy společenství. Přesto však pravěké lidi obklopovala záhada smrti. Je zajímavé, že již tehdy byli lidé přesvědčeni o odlišnosti těla a "duše". Nejstarší pohřby pocházeli z období středního paleolitu. Nejprve pohřbívali v jeskyních, později do země se zbraněmi, nástroji a šperky. Všechny tyto věci měly mrtvým usnadnit cestu v posmrtném životě.

OBYDLÍ:
Pravěcí obyvatelé se pohybovali nejčastěji v lesostepích. První příbytky se nacházely pod převisy skal, později v jeskyních a nakonec si stavěly primitivní chatrče, převážně na jižních svazích. Podle změny počasí a migrace zvěře se stěhovali do svých letních lovišť a s létem zase zpátky.

UMĚNÍ:
První umění začalo vznikat asi 35 000 let př. n. l. a jejich prvotní účel byl spojený s magickými obřady, především při zajišťování dobrého lovu a ochránili lovce. Prvotně se jen zdobily předměty, později malby v jeskyních a rytiny na skalách nebo kostech. S rozvojem lidského mozku, zručnosti a techniky pokusu a omylu, začali tvořit sošky, především zvířat a později žen jako symbolu matek. S dalším rozvojem se objevovaly ozdoby v podobě spon, jehel, náramků a náhrdelníků.

VZNIK NÁBOŽENSTVÍ:
Náboženství i v tom nejprimitivnějším smyslu vznikalo ze strachu a bezmoci před pohromami. Lidé se snažili vysvětlit přírodní jevy a zdůvodnit si proč se to tak děje. Když to člověk pojmenuje, přestává se toho tolik bát, než když neví, proč se to děje. Víra v tajemné a neviditelné bytosti umožnily vznik náboženských obřadů a dali základ současným náboženstvím. Modlení k bokům, duchů a přinášení jim oběti mělo za úkol získat si jejich přízeň, aby je ušetřili před přírodními katastrofami, hněvem zemřelých, zažehnání nemoci a usnadnění lovu a ochrany. Především pohřbívání, samotné hroby a péče o ně byl projev úcty, strach ze smrti a víra, že duše zemřelých předků, budou nad nimi bdít a nebudou škodit.

Věstonická venuše

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama