Duben 2016

PRAVĚK – Doba kamenná (MEZOLIT)

26. dubna 2016 v 7:09 | Etsuko Nakamura |  - Toulky Historii

Omluvte prosím případný špatný slovosled, chyby nebo pád - Etsuko NakamuraPRAVĚK - Doba kamenná (MEZOLIT)
Z řečtiny: mesos = střední, lithos = kámen

Střední doba kamenná (Mezolit) bylo období probíhající mezi 10 000 lety př. n. l. až 8 000 let př. n. l. jako pokračování Paleolitu. Je to období mladších čtvrtohor (Holocén). Z geologického hlediska se jedná už o naši současnost.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Podnebí v období mezolitu bylo poledové. Ledovec ustoupil na sever a došlo ke znatelnému oteplení. Ústup a následné oteplení mělo za následek zvýšení hladin světových moří, způsobeno táním ledovců. Uvolněná plocha umožnila rozšíření zalesněné plochy (pralesy). Zvýšení teploty a zalesnění způsobilo vyhynutí velkých savců.

FAUNA A FLORA
Prvním kolonizátorem nově vytvořených oblastí byla bříza následována borovicí a lískou. Postupně se rozšířil smíšený dubový les s dubem, jilmem, lípou a jasanem. V teplých a suchých oblastech se vytvořily černozemě a spraše.
Voda z ledovců vytvořila jezera, která se stala bohatou zásobárnou ryb. Do nově vzniklých lesů se rozšířil los, jelen, srnec, divočák, zubr medvěd, do vodních toků vydry s bobry, dále pes, zajíc a želvy.

ZPŮSOB OBŽIVY
Když zvířata rozlehlých tundrových plání ustoupily, musel se pravěký člověk přeorientovat na jinačí druhy zvěře. V jeho hledáčku se objevila menší stádová zvířata (Jelen, srnec,…), lovil ryby a svůj jídelníček si zpestřoval sběrem plodin.
V tomto období dochází k domestikaci zvířat (ochočování) - pes, koza, ovce vepř. Naučili se drtit zrní divokých obilovin, Tímto skončilo období přisvojovacího hospodářství.

SÍDLENÍ A BYDLENÍ
Rozptýlení zdrojů potravy způsobilo rozptýlení osídlení. Osady byly malé a během roku se obyvatelé stěhovali, protože jedna lokalita nemohla uživit všechny po celý rok. Struktura osady se sestávala nevelkých chat z lehkého materiálu (větve, kůže,…).

VÝROBA NÁSTROJŮ A ZBRANÍ
Staletími pokusů a omylů, dosáhl pravěký člověk značné zručnosti při výrobě nástrojů denní potřeby i zbraně potřebné pro boj a lov. Začal používat dřevěné luky a šípy s kamennými hroty, kostěné zubaté harpuny, udice, oštěpy s kostěným ostřím, dřevěná pádla, lodě, nejčastěji vydlabané z jednoho kmenu stromů, v zimních měsících lyže nebo sáně.
Jelikož některé nástroje byly příliš velké a neohrabané, pračlověk je zmenšil a zdokonalil. Vznikli tak mikrolity - drobné nástroje.

UMĚNÍ
Umění se z tohoto období prakticky nedochovaly, kromě kostěných nebo parohových nástrojů, na kterých jsou vyryty čáry, linky, vrypy,…