Prosinec 2011

Jizvy

12. prosince 2011 v 20:14 | Etsuko Nakamura

Viditelné jizvy nebolí a zahojí se. Avšak ty, jenž jsou skryté bolí hodně.
Některé bolí i několik let, ale jiné bolí celý život.

Vaše Etsuko Nakamura

VZKAZ OD PSA PRO ČLOVĚKA

6. prosince 2011 v 19:08
Můj život trvá 10-15 let. Každé odloučení od tebe mi
způsobí smutek. Pamatuj: Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš.
Důvěřuj mi! Nikdy tě úmyslně nezklamu. Nezlob se na mě a za trest mě
nezavírej. Ty máš své přátele, zábavu, já mám jen Tebe. Mluv se mnou, i
když slovům úplně nerozumím. Stačí mi, když slyším Tvůj hlas. Uvědom si,
... že když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout,
ale já to neudělám. Pokud jsem někdy při práci špatný nebo líný,
uvažuj, že mi například není dobře, nebo že jsem unavený. Starej se o
mě, pokud jsem starý, i ty jednou zestárneš. Buď v mých těžkých chvílích
vždy se mnou, s Tebou je pro mě všechno lehčí. Až se můj čas naplní,
nenech mě trpět. V případě nutnosti, skonči mé trápení včas, jen tě
prosím - ZŮSTAŇ V TÉ chvíli se mnou!

Toto je pravda. když jsem to dočetla tak jsem si vzpoměla na našeho prvního psa Dona a vehnalo mi to skutečné slyzy do očí. Já je tam mám i po těch letech...