Leden 2009


Toushiro Hitsugaya (kapitán 10.divize) - obrázky I.

29. ledna 2009 v 17:05 - - - Bleach
1) Nevím co si o tobě mám myslet...
www.anime-a-manga.blog.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Mě se tam nechce....
474
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Pěkný...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Donutíš mě použít sílu...
6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Nádherné...
Obrázok “http://i234.photobucket.com/albums/ee256/fred_nyll21/bleach.jpg” sa nedá zobraziť, pretože obsahuje chyby.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) *Slint*
hitsu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Dotohoooo!!!!!!!!!!!!!
fv
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Co se salo???
,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) V tričku...XD
www.anime-a-manga.blog.cz
www.anime-a-manga.blog.cz

Kapitola 4. - Druhá strana

23. ledna 2009 v 17:50 | Nagadir |  + Natsuki - autor Nagadir
,,Co se děje, bábi Tsunade?" chtěl vědět Naruto, když byl poslán společně se Sakurou do její kanceláře. Tsunade však neodpověděla a dál se dívala z okna kamsi do dáli.
,,Chvíli počkej, Naruto - kun, ještě musí dorazit zbytek týmu..." vysvětlila mu Shizune.
,,Zbytek týmu? Jaký zbytek týmu? Myslíte Kakashiho - sensei a Saie?" nechápal a znovu se podíval na Tsunade.
,,Tsunade - sama vám to pak vysvětlí..." vzdychla smutně. Naruto a Sakura se na sebe podívali, pokrčili rameny a rozhodli se vyčkávat. Chvíli na to vešel do kanceláře Neji s Rock Leem, všichni čtyři si vyměnili pohledy. Netušili co to znamená, ale ani jeden z nich z toho neměl dobrý pocit.
,,Tsunade - sama..." šeptla Shizune. Tsunade se odvrátila od okna a smutně na čtveřici pohlédla.
,,Bábi Tsunade? Co se stalo?" zeptal se ji Naruto, její pohled ho hodně trápil.
,,Na západě naší země bylo před několika dny vyvražděno několik malých vesniček..."
,,Vyvražděno?" vyjekl Naruto, Sakura s Leem se zatvářili překvapeně a Neji se pouze zamračil. Tsunade přikývla.
,,Ale... proč by to někdo dělal?" nemohl tomu Naruto uvěřit.
,,To netuším.... bohužel se to rychle rozneslo a lidé začínají mít strach. Dokonce mi přišlo pár ne příliš pěkných zpráv... Ale to hlavní proč tu jste... Několik vesnic si vyžádalo ochranu, a protože jsem většinu joninů a několik ANBU vyslala na mise, při kterých mají zjistit o co se jedná a popřípadě situaci vyřešit, zbyli mi jen chuninové, tudiž vy."
,,A co tady tedy dělá Neji?" nepochopil Naruto.
,,Ano... Neji je sice také jonin, ale zatím nemá tolik zkušeností s misemi typu S, a tak bude vést vaši skupinu..." vysvětlila Tsunade.
,,Jo, to dává smysl," přikývl zamyšleně.
,,I když jde v této misi o pouhou ochranu vesnice, měli byste předpokládat, že se mohou vyskytnout problémy. Proto chci abyste v případě nebezpečí evakuovali obyvatele a společně s nimi se v bezpečí vrátili," pohlédla obzvlášť významně na Nejiho.
,,I když se zřejmě jedná o malou vesnici, myslím si, že by byl přesun tolika lidí velice nápadný a obzvlášť nebezpečný," podotkl Neji a vrátil ji významný pohled.
,,S tím jsem počítala, na předem určeným místech, byste se měli setkat s dalšími týmy, čímž by se vaše obrana znásobila," vysvětlila.
,,Společně s počtem evakuovaných, jestli jsem pochopil správně."
,,Počkat," zarazil je Naruto, ,,můžete mi někdo vysvětlit o čem tu mluvíte?"
,,Je to jednoduché, Naruto - kun, mise je sice oficiálně vedena jako ochrana vesnice, ale zřejmě se jedná o evakuaci..." vysvětlil mu Lee.
,,Na několiak místech v Ohnivé zemi byly postaveny místa, kam by se mohl bezpečně ukrýt velký počet lidí a jedno takové místo se nachází i tady v Konoze..." pohlédla Tsunade Narutovi do očí.
,,Aha... a nepřítel se nesmí dozvědět pravý záměr naší mise, že?"
,,Mohlo ti to dojít dřív," obrátila Sakura oči v sloup.
,,Nechápu, proč se o tom musíte bavit tak složitě, když to jde i jednoduše..." zabručel.
........................
,,Takže," začal Neji, když se sešli na předem určeném místě aby projednali detaily mise, ,,vesnice se nachází jen pár kilometrů jižně od Konohy. Cestou tam se musíme rozdělit, abychom v nepříteli nevzbudili podezření Jakmile tam dorazíme musíme kontaktovat hlavu vesnice, sdělit ji závažnost situace a projednat s ní evakuaci. Evakuace bude probíhat podle předem určených bodů. Ženy, starší jedinci, nemocní a děti budou uprostřed skupiny, muži nám pomohou s obranou. Naruto, Lee vy budete vést zadní voj a budete nás jistit v případě útoku. Sakuro ty se budeš zdržovat uprostřed skupiny, budeš pomáhat nemocným a dětem. Já budu vést předvoj, díky Byakuganu zjistím nejrychleji směr pohybu nepřátel. Asi pět kilometrů před hranicemi naší vesnice se setkáme s dalšími skupinami," vysvětlil jim v rychlosti celý plán.
,,Ok, chápu, že to asi bude nebezpečné, ale zajímalo by mě, jestli chce bábi Tsunade evakuovat všechny vesnice v Ohnivé zemi, na to přece není dostatek místa!"
,,Naruto... Tsunade - sama nám jasně říkala, že hodlá evakuovat jen nejbližší vesnice nebo malé osady nedaleko. Proč neposloucháš?" praštila ho Sakura.
,,Au! Já jsem poslouchal, jen mi to nedávalo smysl!" zabručel ublíženě. ,,Ale..." zvážněl najednou, ,,musí to být dost vážné, jestli okolním vesnicím hrozí nebezpečí..."
,,Jedná se zřejmě o nějakou nepřátelskou taktiku... pokud zničí dostatek vesnic v naší zemi, nejenže ji tím oslabí, ale jak říkala Tsunade - sama, lidé přestanou Konoze důvěřovat. Samotnému se mi to nelíbí, mám pocit, že to směřuje k něčemu velkému..." zamračil se Neji a znovu několikrát zkontroloval plánek, který jim Tsunade předala.
,,Já si to také myslím, pokud by nemělo jít o nic velkého, byla by evakuace zbytečná..." souhlasil s ním Lee.
,,Ale tím pádem je to skoro mise typu S!" vyhrkla Sakura a zachmuřila se.
,,Hmm... to bylo bezva!" zazubil se Naruto.
,,Idiote! Tohle je vážná věc!" praštila ho Sakura znovu a na to samé místo.
,,Jauvajs, Sakura - chan, jestli mě takhle budeš bít, tak budu vyřízený ještě dřív než mise začne!"
,,Máte nějaké otázky, námitky nebo tak?" přejel je Neji pohledem a přerušil tak další hašteření mezi Sakurou a Narutem.
,,Ani ne..." přiznali.
,,Tak by to pro dnešek stačilo. Naše mise začíná zítra ve čtyři ráno, sraz máme tady a nezapomeňte si vzít vysílačky... Můžete se rozejít..."

Druhý den...
Ve čtyři ráno, tak jak se dohodli, vyrazili. Kousek za vesnicí se rozdělili a přes vysílačky spolu udržovali stálý kontakt. Cesta ubíhala hladce a bez komplikací. Poté se asi jeden a půl kilometru před vesnicí znovu spojili do skupiny, protože Neji nezaznamenal přítomnost nikoho, kdo by je sledoval.
,,Vesnice je za tímhle lesem..." oznámil jim a opět krátce aktivoval Byakugan aby zběžně prozkoumal okolí, ale náhle se neočekávaně zastavil.
,,Neji - kun, co se děje?" zeptala se ho Sakura, ale ztuhla, když zahlédla jeho vyděšený výraz.
,,Neji - kun?" řekla starostlivě.
,,Ksakru!" vyhrkl a rozběhl se kupředu, ostatní ho následovali.
,,Co se stalo?" pohlédl Naruto na Sakuru.
,,Já nevím," zakroutila hlavou.
,,Podívejte!" vyhrkl Lee. Naruto se Sakurou se zahleděli do dálky a spatřili jak se nad korunami stromů vznáší tmavý kouř.
,,Nevychází to náhodou z místa, kde je vesnice?" vyhrkla Sakura vyděšeně.
,,Vychází!" přikývl Naruto a všichni tři se špatným pocitem zrychlili. Brzy se jim podařilo Nejiho dostihnout. ,,Panebože..." vydechla šokovaně Sakura, když stanula na větvi vedle něj. Vesnice, která se před nimi rozprostírala byla naprosto zdevastovaná. Spousta domů hořela nebo byla zbořena, všude ležela nehybná lidská těla.
,,Přišli jsme pozdě," zamračil se Neji.
,,Kdo mohl udělat něco tak hrozného?" šeptla Sakura.
,,Sakuro, Neji... co se..." zarazil se Naruto v půli věty, když spatřil to samé co oni.
,,Možná je někdo naživu..." hlesla Sakura a seskočila do ulic. Neji, Naruto a Lee ji následovali.
,,Mám z toho špatný pocit," rozhlížel se Neji nervózně po ulicích.
,,Támhle někdo je!" vyhrkl znenadání Naruto.
,,Naruto! Nikam nechoď!" zarazil ho Neji, ,,Já tam nikoho nevidím!"
,,Ale já jsem tam doopravdy někoho viděl!" zavrčel podrážděně.
,,Nic tam není!"
,,Vím co jsem viděl!"
,,Není možné aby jsem to s Byakuganem neviděl a ty ano!"
,,Třeba to nemůžeš vidět!" odporoval mu.
,,Nikam nepůjdeš! Je nebezpečné se v tuhle chvíli rozdělovat!"
,,Neji - kun, Naruto - kun, není vhodná chvíle na to aby jste se hádali," snažil se Lee uklidnit situaci. ,,A mimoto, já jsem tam také něco viděl..." přiznal.
,,Cože?! To přece není možné!" vyhrkl Neji rozčíleně a překvapeně zároveň. Vždyť to ani nebylo v mém slepém bodu! pomyslel si.
,,Jdu tam!" řekl Naruto a zmizel v uličkách. ,,Je mi to líto, Neji - kun, ale já půjdu s Naruto - kunem..." oznámil mu Lee a šel následovat Naruta. Neji si rozhořčeně povzdychl a vydal se za Sakurou, která byla nedaleko.
,,No tak! Nevzdávej se!!" snažila se oživit jednoho mladíka, který ležel v obrovské kaluži krve. Náhle kdosi uchopil její ruku.
,,Neji?! Pusť mě, já... musím..." snažila se mu vytrhnout ze sevření, ale marně.
,,Nemá to cenu, Sakuro, všichni jsou mrtví..."
,,Ale..." roztřásl se jí hlas.
,,Pojď, musíme najít Naruta a Leeho," pobídl ji.
,,Dobře," přikývla smutně a naposledy spočinula pohledem na mrtvém mladíkovi.
..................
,,Stůj! Slyšíš?" zařval Naruto na postavu, která zmizela za zbořenou budovou.
,,Myslím, že nemá v úmyslu nás poslechnout," podotkl Lee.
,,Však já mu ukážu!!" zavrčel Naruto. ,,Tohle mu neprojde! Ublížit tolika nevinným lidem!" zuřil, ale náhle před ně dopadla ta postava, kterou se snažili celou dobu zastavit. Oba dva se zarazili, protože ani jeden z nich nečekal tmavovlasou dívku s pronikavě zelenýma očima.
,,Proč mě sledujete? Co ode mě chcete?" zeptala se jich nevzrušeným tónem.
,,To ty jsi je všechny vyvraždila?" změřil si ji Naruto rozzlobeně.
,,Ano," přikývla bez okolků což je oba značně překvapilo.
,,Co si o sobě vlastně ksakru myslíš? Jak... jak něco takového můžeš přiznat s takovým klidem?" vyšiloval.
,,Neber si to tak osobně, blonďáčku... Byl to jen úkol... nic víc... nic míň..." vzdychla otráveně.
,,Úkol? Jen úkol? Zmařila si život několika stovkám lidí! Zabila jsi je a říkáš, že jejich životy jsou pro tebe jen úkol!??"
,,A čím by pro mě měly být?" zatvářila se trochu nechápavě.
,,Čím? Jak tohle můžeš říct? To přece nemůžeš myslet vážně!"
,,Naruto - kun, uklidni se... to, že se s ní budeš dohadovat nám nepomůže..." zašeptal Lee.
,,Já vím..." zamračil se.
,,Nepronásledujte mě a já ušetřím vaše životy..." zvážněla a pak se otočila k odchodu.
,,Nikam nepůjdeš!!" zařval Naruto.
,,Naruto - kun!!" snažil se ho Lee zastavit, ale bezvýsledně. Naruto se na dívku rozběhl, vytvořil Rasengan a napřáhl se k úderu. Odněkud se však najednou vymrštil silný proud vody a odhodil ho stranou...


Kapitola 3. - Rozhodnutí aneb Kabuto je překvapen

23. ledna 2009 v 17:22 | Nagadir |  + Natsuki - autor Nagadir
,,Kabuto - san, podívej se, to je ale nádherný východ slunce!" zastavila se náhle Natsuki a vystavila tvář paprskům ranního slunce, které začaly ozařovat krajinu.
,,Natsuki - sama, musíme pokračovat. Jsme těsně za hranicemi a může nám hrozit nebezpečí," varoval ji Kabuto.
,,Ještě chviličku! Vždyť je teprve ráno a slunce už je tak teplé!" rozpřáhla ruce a zavřela oči, s jejími vlasy si pohrával lehounký vánek.
,,Musíme pokračovat!"
,,Tak dobře, když jinak nedáš...." zabručela. Kabuto chtěl pokračovat v cestě, ale náhle se zarazil, poněvadž ucítil chakru několika cizích shinobi, což ho znepokojilo.
,,Počkáme..." zašeptala Natsuki, která to také nejspíš zaznamenala.
,,Ale Natsuki - sama je jich mnohem víc než nás, nemáme čas se zdržovat!"
,,Počkáme..." zdůraznila. Cizí shinobi se nebezpečně přibližovali až je nakonec celá jejich patnáctičlenná skupinka obklíčila.
,,Podívejme se, špehové ze Zvučné..." zašklebil se jeden z můžů, který se pyšnil páskou se znakem Bleskové.
,,Pouze procházíme, nechceme se účastnit žádných konfliktů..." snažil se Kabuto uklidnit situaci a vrhal po Natsuki rozzlobené pohledy.
,,Zvučná už mi celkem dlouho leží v žaludku..." zamračil se shinobi z Bleskové a vytáhl si z pouzdra několik kunaiů.
,,Kabuto, není důvod jim lhát o našem pravém důvodu toho, proč jsme tady," řekla Natsuki bezvýrazně.
,,Natsuki - sama!!" vyhrkl a pohlédl na ni. Doopravdy neměli čas se zdržovat a k tomu nebylo jisté jestli jich není víc.
,,Netušil jsem, že jsou Orochimarovi stoupenci tak pošetilí," ušklíbl se muž.
,,Pošetilý je ten, kdo mi dnes skříží cestu," ušklíbla se Natsuki. V mžiku všech patnáct mužů obmotaly pásy vody.
,,Co to ksakru..." vyhrkl vyděšeně jeden z nich, ale vzápětí ho přehlušil křik ostatních. Natsuki pomalu sevřela dlaň v pěst. Kabuto na ni udiveně zíral. Zneškodnila patnáct mužů. Patnáct mužů během pár vteřin!
,,Kabuto, nepleť se mi do cesty," pohlédla mu do očí, ,,jinak tě taky zabiju..."
,,Samozřejmě..." sklopil raději hlavu.
,,Dneska je opravdu moc krásný den..." usmála se škodolibě, poté vyskočila na jednu z větví nedalekého stromu. Kabuto ještě chvíli setrval na místě a teprve pak vyrazil. Rozhodl se její varování brát na vědomí a chtěl se raději držet v povzdálí, přesto ji ale nehodlal spouštět z očí.
....................
,,Jsi slabý... a proč jsi slabý? Protože ti..." Itachi se k němu sklonil, ,,chybí nenávist..." zašeptal mu do ucha.
,,Jsi slabý... tak slabý... slabý, slabý slabý!!!" smál se mu hlas té dívky se zelenýma očima. ,,Myslela jsem, že přeživší Uchiha bude silnější..."
,,Ksakru!!" přetočil se Sasuke na druhý bok, jako by nestačilo že nemohl celou noc usnout. Včerejší souboj se mu musel neustále připomínat. Co udělal špatně? Vždyť se o tolik zlepšil! Byl teď mnohem silnější než před dvěma a půl roky! Ale ta dívka ho porazila jako nic! Krev se v něm doslova vařila.
,,Jsi slabý..." zazněl mu hlavě opět ten hlas.
,,Ksakru! Ksakru!! Ksakru!!!!" zuřil a vší silou udeřil pravou pěstí do stolku u postele.
,,Nic nevydržíš...."
....................
Natsuki náhle prudce zabočila doleva, Kabuto ji v bezpečné vzdálenosti následoval a krátce po ní se mu také otevřel výhled na malou vesničku.
,,Tady... tady splním misi..." zašeptala si Natsuki pro sebe a jediným plynulým pohybem vytáhla svou katanu z pouzdra. ,,Kabuto?" zavolala poté.
,,A-ano?" přiblížil se trochu.
,,Do ničeho nezasahuj a drž se vzadu, nerada bych si tě spletla s kořistí..." řekla mu nebezpečným tónem.
,,Nemějte obavy..." zamračil se a opět zpomalil. Natsuki seskočila ze stromu a proběhla bránou vesnice. Strážní, kteří zrovna hlídali, zemřeli tak rychle, že ani nevěděli jak se to stalo. Kabuto své tempo zpomalil ještě víc, a když seskočil dal se spíš do lehké chůze. Procházel hlavní cestou, ale nenarazil na živou duši. Všichni kdo se připletli Natsuki do cesty zemřeli a zbytek, který se stačil ukrýt, nejspíš zemře později...
Už to byla nejméně hodina co procházel vesnicí, ale Natsuki se k jeho smůle někam vytratila. Proklínal se za to, že ji nesledoval, mohla být kdekoliv a klidně by mu mohla někam utéct. Což by bylo velice nemilé. Neměl chuť ji hledat po všech shinobi zemích. Jen tak mimoděk zahnul do jedné z postraních uliček a tak tak se stačil vyhnout blyštivému ostří katany, které se mu mihlo nebezpečné kolem obličeje.
,,Kabuto!! Říkala jsem, že se mi nemáš plést do cesty!" vzdychla rozladěně Natsuki.
,,Omlouvám se..." řekl suše a byl vděčný svým rychlým reflexům.
,,Mohla jsem tě zabít..." objevil se v jejím hlase káravý tón, který Kabuta nesmírně rozladil.
,,Je úkol splněn?" zeptal se, ale už jen z jeho hlasu bylo poznat, že ho to vůbec nezajímá.
,,Jo, krom mě a tebe tu není živé duše..." ušklíbla se. ,,Ale na to aby's to poznal se stačí pořádně rozhlédnout..."
,,Ano, měl jsem času dost..."
,,Myslím, že už se můžeme vrátit..." řekla, zasunula katanu zpět do pouzdra a aniž by na něj počkala vyrazila kupředu.
........................
Sasuke už to nedokázal déle vydržet, prudce se posadil aby mohl nějak rozptýlit myšlenky, ale vzápětí hlasitě usykl. Měl pocit jako by měl zlomená snad všechna žebra v těle a to nejméně natřikrát i přes to, že ho Kabuto léčil.
,,A Kabuto - san, co je to vlastně bolest?" vzpomněl si na její slova a zarazil se. ,,Nikdo mě nikdy nezranil..." Copak to bylo možné? Nikdy ji... Před očima mu proběhlo pár vzpomínek týkajících se Gaary. I on byl neuvěřitelně silný a to proto, že v něm sídlil démon... Bylo by snad možné aby měl takovou smůlu a narazil na dalšího člověka ve kterém byla zapečetěna ještě větší zrůda? Sasuke si povzdychl. Klidně tu smůlu mít mohl.
...................
Natsuki se náhle zastavila.
,,Natsuki-sama, děje se něco?" zeptal se ji Kabuto, když stanul na větvi nedaleko.
,,Támhle je vesnička..." kývla směrem před sebe.
,,Naše mise skončila, měli bychom se neprodleně vrátit..." oznámil ji a posunul si brýle na nose.
,,A co kdyby se naše mise trochu protáhla?" podívala se na něj nevinně.
,,C-co? Natsuki-sama, chcete zaútočit i na tuhle vesnici?" vyhrkl nevěřícně.
,,Kabuto, špatně jsi mě pochopil!" zamračila se.
,,A co jste myslela?" teď už byl naprosto vyveden z míry.
,,Chci si zajít do města!" objevil se v její tváři milý úsměv.
,,Do města?" zamrkal nevěřícně, ta nenadálá změna ho naprosto překvapila.
,,Dobře, jestli nechceš, jdu tam sama..." zabručela dětinsky a vyrazila kupředu.
Kabuto ještě chvíli strnule stál, ale pak se vydal za ní, nemohl ji přece nechat potulovat se samotnou. Orochimaru mu výslovně nakázal, aby ji nespouštěl z očí, rozhodně nechtěl udělat stejnou chybu jako v první vesnici, a tak, ač nerad, musí jít tam kam ona. Držel se těsně za ní, když se náhle zastavila v koruně stromů nedaleko vstupu do vesnice.
,,Natsuki-sama?" zeptal se ji naléhavým tónem.
,,Psst! Nesmíme v nich vyvolat podezření..." řekla, sundala si ochranou čelenku a společně s pouzdrem na kunaie ji hodila do batohu. Poté si sundala katanu ze zad a vrazila ji Kabutovi do rukou. ,,Budeš jako můj ochránce, ano?" mrkla na něj spiklenecky.
,,Ale Natsuki-sama..." začal protestovat, ale Natsuki mu přiložila prst na ústa. ,,Teď budeš můj ochránce..." usmála se a sundala mu ochranou čelenku, která také skončila v jejím batohu.
,,To je šílenství..." zabrblal Kabuto tiše.
,,Dlouho se tam nezdržíme..." ujišťovala ho.
,,Za tohle mě Orochimaru-sama zabije..." pomyslel si otráveně.
,,Tak jdem!" řekla, chňápla ho za ruku a seskočila ze stromu přímo před vstupní bránu. Oba hlídači jim ihned zatarasili cestu.
,,Kdo jste a co chcete?" zeptal se ten urostlejší z nich.
,,Jmenuji se Natsuki," usmála se sladce, ,,a tohle je můj ochránce... Chceme si jen prohlédnout vesnici, něco si zakoupit a dát si něco k obědu..." vysvětlila.
Oba strážci začali pohledem přejíždět po kataně, kterou teď měl ve vlastnictví Kabuto.
,,No jo, Natsuki-sama je v tomhle vážně hrozná, pořád by jen něco kupovala, ale platí dobře..." pousmál se trochu nervózně. ,,Do jaký situace jsem se to probůh dostal??" pomyslel si zdrceně.
,,Tak jo, ale nedělejte nic nepatřičného nebo si vás najdeme..." ušklíbl se menší ze strážců.
,,A taky nic nemravného..." uchechtl se druhý strážce a pak je bez problémů vpustili.
,,Kabuto-san, co myslel tím nemravným?" zeptala se ho Natsuki jakmile byli z doslechu.
,,Co? Nic podstatného..." uhl pohledem. ,,Tohle mě asi vážně zabije," zoufal si v duchu.
,,Natsuki-sama, byl bych rád kdybyste...." ale pak se zarazil, protože jím zmiňovaná osoba už nekráčela vedle něj. ,,Natsuki-sama?!" rozhlížel se na všechny strany a začala se ho zmocňovat panika. ,,Ksakru! Holka jedna pitomá! Já věděl, že s ní budou jen samé problémy!!" začal v duchu zuřit. ,,Kde ji mám asi teď najít?!"
,,Kabuto-sááán!!!" ozvalo se zleva. Kabuto tam pohlédl, z tamní uličky vyběhla Natsuki a v rukou držela dvě zmrzliny. ,,Podívej se, co jsem ti koupila!" usmála se na něj a nabídla mu jednu z nich.
,,Tohle mi Orochimaru-sama určitě udělal naschvál..." vzdychl si pro sebe.
,,No tak vem si ji nebo se rozpustí!" mávala mu s ní před nosem.
,,Ne děkuji..." zakroutil hlavou.
,,Vem si ji nebo ti usekám všechny prsty na rukou..." zasyčela tiše.
,,No, když jinak nedáte..." řekl nervózně a nakonec ji přijal, nepochyboval o tom, že by to udělala. Tyhle nenadále změny v jejím chování byly děsivé. Jednu chvíli byla roztomilým dítětem a druhou vraždícím strojem. Po dnešním dni chápal proč si ji Orochimaru tak váží, byla nepředvídatelná, nevinná jak dítě a přesto neuvěřitelně mocná a nebezpečná.
.................
S tichým povzdechem sebou nakonec plácl na lůžko. Byl rozhodnut. Ta dívka byla hodně silná, a ano musí si to přiznat, je dokonce mnohem silnější než on. Je možné, že je i stejně silná jako jeho bratr Itachi. Ale pokud ji porazí bude o další krok blíže k pomstě. A on ji porazí, udělá proto cokoliv...


Sandaime (Třetí Hokage) - informace

18. ledna 2009 v 17:10 Konohagakure no Sato - Vesnice ukrytá v listí
Třetí Hokage
Jméno: Sarutobi
Věk: 68 let
Bydliště: Konohagakure no Sato
Kekkei genkai: ???

Specializoval se na jutsu zemního a ohnivého typu
byl studentem prvních dvou Hokagu


Kapitola 2. - Pošetilý bratr

16. ledna 2009 v 17:21 | Nagadir |  + Natsuki - autor Nagadir
Orochimarův podzemní palácový komplex se už poněkolikáté hrozivě otřásl. Kabuto, který zrovna nesl tác s čajem pro Orochimara, se zarazil v polovině pohybu a poněkud úzkostně na něj pohlédl.
,,Orochimaru - sama, jste si jist, že je moudré aby..."
,,Není proč se strachovat, Natsuki to zvládne..." odbyl ho a dál se věnoval svitku, který měl rozprostřen na stole před sebou.
,,Ale přece jen by..."
,,Kabuto..." přerušil ho varovně.
,,Už mlčím..." vzdychl, mlčky mu položil tác na stůl a nalil mu čaj.
...................
,,To bylo super!!!" usmála se Natsuki, když uskočila před Sasukeho úderem, který ve zdi zanechal mohutný kráter.
,,Ještě pořád si myslíš, že mě porazíš?" zamračil se se škodolibým úsměvem ve tváři.
,,Myslím... nejsi jediný, kdo tady dokáže aktivovat druhý stupeň prokleté pečetě..." oplatila mu škodolibý úsměv a levou polovinu jejího těla posely černé plamínky, které se vzápětí rozšířily po celém těle a spojily se do jediného celku. Stejně jako u Sasukeho ji druhý stupeň změnil vzhled. Vlasy nabyly tmavě šedého nádechu a její kůže taktéž zšedla. Sasuke se zarazil, ta podoba... jako by...
,,Co je? Máš snad strach?" začala ho provokovat a tím přerušila tok jeho myšlenek.
,,Strach je vlastní pouze slabým lidem," ušklíbl se a zaútočil, ale Natsuki pohotově uskočila.
,,Hodláš tady poskakovat dlouho? Protože mě už to přestává bavit!" zavrčel a znovu se na ni rozběhl. Natsuki se sehla před jeho napřaženou rukou, ale Sasuke prudce zastavil, ohnal se po ní a jeho dlaň se rozzářila namodralým světlem. Těsně před tím než ji stačil zasáhnout ho uchopila za zápěstí a mrštila jím proti zdi. Celá místnost se otřásla. Sasuke se slabým heknutím dopadl na podlahu, vzápětí se však postavil na nohy a opět se ji pokusil udeřit. Natsuki opakovala stejný postup a Sasuke znovu okusil tvrdost kamenných zdí.
,,Ksakru!!!" zamračil se a chtěl vstát, ale Natsuki ho uchopila za límec kimona, zvedla ho do výšky a prudce přirazila ke zdi.
,,Myslela jsem, že přeživší Uchiha bude silnější..." zasmála se mu do tváře.
,,Jdi do hajzlu!" procedil skrze zaťaté zuby.
,,Oh... jaká silná slova..." pošklebovala se mu. ,,Ta ale bohužel nic nezmůžou..."
,,Uvidíme..." pousmál se náhle.
,,Na tohle ti neskočím!" zamračila se a ještě prudčeji ho přirazila ke zdi. Sasuke hekl, síla prokleté pečetě se náhle vytratila a z úst se mu vyvalil slabý pramínek krve. ,,Nic nevydržíš..." povzdychla si mrzutě a ledabyle ho od sebe odhodila. Sasuke tvrdě dopadl na zem a zůstal nehybně ležet.
,,Jsi slabý..." konstatovala suše, když se zastavila před jeho ležícím tělem už ve své normální podobě. Sasuke jen podrážděně zavrčel a pokusil se vstát, ale nedokázal se vůbec pohnout. ,,Takhle by to dál nešlo..." zakroutila hlavou.
,,Natsuki - sama!!" uslyšela najednou po své levé straně něčí hlas, a když se tím směrem podívala spatřila...
,,Kabuto - san! Copak tady děláš?" usmála se na něj mile, což ho naprosto šokovalo, takže tam zůstal stát jako přikovaný. ,,Kabuto - san? Jsi v pořádku? Nejsi třeba nemocný?" podívala se na něj zkoumavě.
Kabuto sebou mohutně trhl a uvědomil si za jakým účelem vlastně přišel. Jakmile totiž otřesy přestaly nařídil mu Orochimaru, aby šel oba dva zkontrolovat a popřípadě udělat to, co by bylo třeba. Rozběhl se tedy k ležícímu Sasukemu a ihned začal zkoumat rozsah jeho zranění.
Natsuki se k němu opatrně naklonila. ,,Umře?" zeptala se ho možná až příliš zvědavým tónem.
,,Ne, to určitě ne... jeho zranění nejsou zase tak vážná..." vysvětlil ji a začal mu léčit rozdrcenou ruku.
,,Aha..." přikývla a na chvíli se zamyslela. ,,A Kabuto - san, co je to vlastně bolest?" položila mu další otázku.
,,Co? Natsuki - sama, rozptylujete mě... musím se soustředit..." odbyl ji.
,,Chtěla jsem vědět jaká je bolest..." špitla ublíženým hlasem.
,,Prosím?" pohlédl na ni nevěřícně.
,,Nekoukej se tak!" obořila se na něj. ,,Nikdo mě nikdy nezranil..." nafoukla tváře.
,,Omlouvám se... jen mě to překvapilo..." řekl pokorně.
,,Jediné co vím je to, že je to něco moc nepříjemného," objasnila mu to zamyšleně.
,,To je dost chabý popis bolesti..." pousmál se lehce.
,,Myslím, že kdysi dávno jsem věděla co je to bolest... ale... všechno to mám v mlze..." posmutněla a zahleděla se kamsi do dáli na místo, které viděla pouze ona. Kabuto té příležitosti využil a dlouze se ji zadíval do očí. Měla je neuvěřitelně zelené, tak trochu i hadí. ,,Kdo vůbec je?" pomyslel si stejně jako Sasuke, který mlčky vyslechl celý jejich rozhovor.
,,Tak já jdu..." řekla po chvíli ticha a usmála se na něj.
,,Jistě..." přikývl, pevně uchopil Sasukeho a vyzdvihl ho. ,,Já odvedu Sasuke - kuna..." řekl si spíš pro sebe otráveným tónem.
..................
,,Orochimaru - sama, úkol je splněn..." poklekla před ním.
,,Jak si Sasuke - kun vedl?" zajímalo ho.
,,Je slabší než jsem si myslela, ale... ale je jedním z mála u kterého jsem musela použít druhý stupeň prokleté pečetě..." odpověděla mu.
,,Takže jsi ho porazila, viď? Tím jsi určitě dost pošramotila jeho sebejisté ego. Bude tě nenávidět..." zašklebil se.
,,Možná... možná ho to donutí ke zlepšení... a o to vám přece jde, Orochimaru - sama..." klopila stále zrak.
,,Jistě, jsi pro něj nejlepší soupeř... po dnešní hořké porážce tě bude chtít překonat a jeho výkon se určitě zlepší..." pousmál se lehce.
,,To určitě ano... ale... ale..." hlas se ji zadrhl.
,,Copak?" začal se zajímat.
,,No, já totiž... totiž, asi jsem to trochu přehnala..." koktala, ,,... ale není to nic vážného!" vyhrkla vzápětí a upřela na něj své zelené oči.
,,Natsuki, říkal jsem ti aby jsi s ním zacházela jemně..." vzdychl.
,,Zacházela jsem s ním jemně! Dokonce jemněji než kdy dřív..." sklopila opět zrak.
,,Problém je ovšem v tom, že neumíš dobře odhadnout své síly... No dobře... Zítra tě čeká menší mise, podrobnosti se dozvíš později, teď můžeš odejít..." pokynul ji k odchodu. Natsuki se poslušně zvedla a zamířila pryč. Chvíli jen tak bloudila chodbami a přemýšlela. Tělo ji zaplavilo spoustu pocitů, které nedokázala určit, nakonec se rozhodla Sasukeho navštívit.
Zaklepala na dveře jeho pokoje. Chvíli přemýšlela jestli se má opovážit vejít, když zevnitř nezaslechla žádný hlas, ale nakonec se po několika málo minutách odhodlala.
,,Sasuke - kun?" nakoukla dovnitř.
,,Vypadni..." zavrčel zle.
,,Nebuď tak nevrlý... přišla jsem se na tebe podívat..." vešla a zavřela za sebou. ,,Je dobré, že to není nic vážného... když s někým bojuju nedokážu se prostě ovládnout a někdy taky říkám různé hlouposti," vysvětlila a přistoupila o něco blíž. ,,Omlouvám se jestli jsem ti nějak ublížila..." pokračovala, ale Sasuke mlčel.
,,Sasuke? Žiješ ještě?" nahlédla přes bok jeho ležící postavy.
,,Řekl jsem abys vypadla!!" ohnal se po ní zdravou rukou, které se však Natsuki včasně vyhnula.
,,Co si vlastně o sobě myslíš?! Přišla jsem se ti omluvit abys věděl, tak bys to mohl respektovat!" nafoukla rozzlobeně tváře.
,,Tvoje omluvy jsou mi ukradené..."
,,Sobecký, egoistický blbečku!" řekla naštvaně, vydupala z pokoje a práskla za sebou dveřmi. ,,Pitomeček pitomý, už s ním nepromluvím ani slovo..." zamumlala si pro sebe a vydala se do západního křídla.
................
,,Kabuto, jak vážná jsou Sasukeho zranění?" zeptal se ho Orochimaru jakmile se vrátil zpět.
,,Týden si určitě poleží, i když... je možné, s jeho zbrklostí a tvrdohlavostí, že se to zkrátí na čtyři až pět dnů..." vysvětlil.
,,Natsuki se zítra zúčastní mise... Původně ji měl doprovázet Sasuke - kun, ale protože je teď lehce mimo provoz zastoupíš ho..."
,,Co, prosím?" vyhrkl Kabuto nevěřícně. Ta holka mu vyloženě lezla na nervy a neměl chuť s ní plnit jakékoliv mise.
,,Jsi nejvhodnější kandidát a krom toho, moc se nenadřeš, budeš ji pouze pozorovat a hlídat," usmál se Orochimaru.
,,Jste si jist? Určitě by se našel někdo mnohem vhodnější..." snažil se z toho vyvléct.
,,Na severozápadě od naší hranice je pár menších vesniček, řekni Natsuki ať si jednu z nich vybere a kompletně ji vyčistí... ona už bude vědět co tím myslím..." ignoroval jeho poznámku a zašklebil se. ,,Hlavně ji neztrať z očí a ve svém dobrém zájmu se bez ní nevracej zpět..." ozval se v jeho hlase nebezpečný tón. Kabuto se zamračil, před chvílí ho napadlo, že by se té dívky mohl nějakým způsobem zbavit, ale teď to rozhodně nepřipadalo v úvahu. Orochimaru si jí cenil. Moc cenil. Možná dokonce víc než Sasukeho...
Kuchiki Byakuya (kapitán 6.divize) - obrázky II.

16. ledna 2009 v 16:58 - - - Bleach
1) Kapitán 6. divize
Byakuya2.jpg byaě picture by Nagadir_photo
...........................................................................................................................................................

2) Kamenný pohled...
Byakuya1.jpg bya+ picture by Nagadir_photo
...........................................................................................................................................................

3) Nějaké námitky?????
..
................................................................................................................................................................

4) Jsi ubohý...
Se Senbonzakurou
.........................................................................................................................................................

5) Profil
Obrázek “http://fc01.deviantart.com/fs19/f/2007/263/e/a/bleach___byakuya_by_pandabaka.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
.............................................................................................................................................................

6) *slint*
....................................................................................................................................................

Kuchiki Byakuya (kapitán 6.divize) - obrázky I.

16. ledna 2009 v 16:47 - - - Bleach
1) Rukio.......
Kuchiki Byakuya
Nedovolím, aby ti ublížili...
Kuchiki Byakuya
..........................................................................................................................................................

2) Sluší mu to i s červenou...
Kuchiki Byakuya
Kuchiki Byakuya...........................................................................................................................................................

3) Zampakutó - Snbonzakura
Kuchiki Byakuya
.............................................................................................................................................................

4) Neměný výraz
Kuchiki Byakuya
.........................................................................................................................................................

5) Sluší mu to v čemkoliv...
http://i264.photobucket.com/albums/ii197/Botan-chan12/ByakuyaCalenderPic.jpg
...........................................................................................................................................................

6) Udělal jsem správnou věc???
http://i264.photobucket.com/albums/ii197/Botan-chan12/Byakuya67.jpg
..........................................................................................................................................................

7) Junior za mlada...
http://i264.photobucket.com/albums/ii197/Botan-chan12/byakuya85.jpg
..........................................................................................................................................................

8) Ach jo...
http://i264.photobucket.com/albums/ii197/Botan-chan12/byakuya_008.jpg
...........................................................................................................................................................

9) Sněží...
df
.............................................................................................................................................................

10) Nebudu moct přijít...
Byakuya3.jpg byač picture by Nagadir_photo

Kuchiki Byakuya (kapitán 6.divize) - Informace

16. ledna 2009 v 16:27 - - - Bleach
KUCHIKI BYAKUYA
Hodnost: Kapitán
Height: 180 cm
Weight: 64 kg
Birthday: 31.ledna

Zanpakutau:
Shikai: Senbonzakura (Tisíc třešňových květů)
oživení - Chire! (Rozštěp!)
Tisíc čepelí tak malých, že nejsou k rozpoznání, se dokáže odštěpit od rukojeti. Když odráží světlo, vypadají jako malé okvětní lístky létající vzduchem. Jakmile se meč rozpadne, střípky projdou nepřítelovým tělem a promění ho v krvavé cáry.

Bankai: Senbonzakura Kageyoshi (Tisíc temných čepelí)
Když se Byakuya rozhodne použít svůj bankai, ohromné množství mečů obklopí jeho i jeho protivníka. Vznesou se ze země a každý z nich se roztříští na nespočetně mnoho malých kousků, které napadnou nepřítele. Nikdo nedokáže spatřit jejich pohyb a odrazit je zatím dokázal jen Kurosaki Ichigo. Poslední fáze Byakuyova bankaie se nazývá Hakuteiken (Bílá čepel císařství).

Biografie:

Kuchiki Byakuya se poprvé vyskytl v Bleachi jako tichý, avšak mocný, shinigami, který dorazil do města Karakura společně s Renjim, aby našel Rukiu a přivedl ji zpět do Soul Society. Jeho moc se projeví okamžitě, jak se rozhodne pomoct Renjimu v jeho souboji s Ichigem, který skončí během několika sekund, když Ichigo leží beze zbraně tváří k zemi s myšlenkou beznaděje v hlavě. V této chvíli ukázal Byakuya jen zlomek své moci. Pocházející z Kuchiki dan, jednoho ze čtyř šlechtických domů Soul Society, kapitán šesté divize, Kuchiki Byakuya, je také Rukiiným starším bratrem, i když nejsou pokrevně příbuzní. Rukia byla Byakuyou adoptovaná do jeho rodiny. Díky svému šlechtickému základu a neuvěřitelné moci má Byakuya tendenci nadnášet se nad ostatní, což se zjevně ukazuje ve způsobu, jakým komunikuje se svým prostředím. Také je zářivým příkladem toho, jak by měl vypadat správný shinigami; s neuvěřitelnou poslušností se řídí všemi zákony a pravidly, což ještě podporuje fakt, že pochází ze šlechtického rodu, a je právě v zájmu šlechticů, aby byli vzorem pro všechny ostatní. Když se pravidly neřídí oni, pak kdo jiný? Byakuya je šlechtic celým svým srdcem a i když je Rukia odsouzena k smrti, zdá se být neoblomný. I přes mnoho nerozhodných myšlenek, které mu po celou dobu kolují myslí, plní svoji povinnost řídit se podle zákona a rozkazů obdržených z centra 46. Nenechává žádné pocity vládnout svým činům, po celou dobu nám ukazuje jen svoji chladnou stránku.

Jenom ve dvou okamžicích svého života Byakuya porušil své předsevzetí jako šlechtic. Poprvé, když se oženil s Hisanou, a podruhé, když adoptoval Rukiu a přijal ji tím do své rodiny. Lidé pohlíželi na jeho sňatek s Hisanou se smíšenými pocity, ona nepatřila do šlechtického rodu a míšení krve šlechticů a někoho z Rukongai bylo zapovězeno. Z toho samého důvodu na něj lidé pohlíželi s odporem, když adoptoval Rukiu. Rukia byla sestrou Byakuyovy manželky Hisany, která ji opustila, když bydlely v Rukongai, protože zodpovědnost za ni byla pro Hisanu příliš. Tohoto rozhodnutí pak Hisana trpce litovala a na své smrtelné posteli požádala Byakuyu, aby Rukiu našel a ochraňoval s veškerou svou mocí. To se mu podařilo díky adopci, po níž Byakuya přísahal nad hrobem svých rodičů, že již nikdy neporuší žádná pravidla a nikdy už neudělá nic, co by bylo proti zvyku šlechticů.

Byakuyova zanpakutau se jmenuje Senbonzakura (Tisíc třešňových květů) a ve své běžné podobě vypadá jako obyčejná katana. Aby ji vyvolal, Byakuya používá jednoduchou frázi Chire! (Rozštěp!), načež jeho meč vypadá, jako by dočista zmizel. Ve skutečnosti se rozpadl na tisíc střípků tak malých, že jsou vidět, jen když odrážejí světlo, a velmi se přitom podobají roztrhaným třešňovým kvítkům. Jeho ban kai, Senbozakura Kageyoshi, je v podstatě stejný jako jeho shikai, pouze jeho možnosti a moc jsou rozšířeny. Poté, co Byakuya upustí meč na zem, dvě řady mečů se vznesou ze země těsně vedle Byakuyi a znovu se rozpadnou, nicméně jeho bankai útočí tak rychle, že většina lidí ani nepostřehne, že mezi slovy Senbonzakura Kageyoshi, vyslovenými Byakuyou, a samotným útokem, uplynula nějaká doba, natož aby ho ještě stihli odrazit. Byakuyův bankai má taky ještě poslední fázi zvanou Hakuteiken (Bílá čepel císařství), kdy se všechny střípky Senbonzakury Kageyoshi spojí v jeden ohromný bílý meč. Ale nakonec je přece jen poražen Ichigem po nepříjemném souboji s Hollow-Ichigem. Byakuya později riskoval svůj život, aby zachránil Rukiu, když ji napadl Gin. Ginův zásah přežil a stále žije mezi kapitány Soul Society.

kopceno zase tam odtad...