Květen 2008

Saya a Diva - obrázky I.

12. května 2008 v 17:06 - - - Blood +
ztuhtzutzuz
trbztrnbrtzrt
žzbžřubřžu
..........................................................................................................................................................
Tak podobné, ale přesto tak rozdílné
twins.jpg Saya And Diva image by TeresheaMae

Kai Othonashi - obrázky I.

12. května 2008 v 16:59 - - - Blood +
kai.png Kai! image by BucketONothing
.................................................................................................................................................................
Jak si dovoluješ na ni otvírat hubu!
KaiMiyagusuku7.jpg Kai image by KAHTHRGirl2007

Solomon - obrázky I.

12. května 2008 v 16:53 - - - Blood +
bloodplus-opening28.jpg Solomon image by InLovAndLonely
Solomon.jpg solomon image by freakyanimegirl09
Solomon.jpg SOLOMON!! image by Rainpaw
solomon_06.jpg Solomon image by InLovAndLonely
solomon_17_animestockscom.jpg Solomon image by InLovAndLonely
Blood11107.jpg charming solomon image by cidthekittyisfunsoromon1.jpg Solomon image by InLovAndLonely
Blood1181.jpg Solomon image by InLovAndLonely
.................................................................................................................................................................
Smím prosit?
Blood1178.jpg Solomon image by InLovAndLonely
.................................................................................................................................................................
Jééééééééé....!
Blood1169.jpg Solomon image by InLovAndLonely
.................................................................................................................................................................
Nechej ji na pokoji!
PDVD_027.jpg Solomon image by InLovAndLonely
................................................................................................................................................................
Milý úsměv...
solomon21.jpg Solomon! image by BucketONothing

Death Note - Deník III.

7. května 2008 v 19:01 - - - Death Note
A do třetice všeho dobrého i zlého.....
L.
- Jeden shinigami může rozdat zápisníky pouze třem lidem v jednu dobu.
- Jeden shinigami může rozdat všech 6 zápisníků, například může dát třem lidem po dvou zápisnících.
- Jinými slovy, jeden člověk může vlastnit všech 6 zápisníků.
LI.
- Nicméně, pokud se v lidském světě objeví sedmý Death note držený člověkem, nic se nestane.
LII.
- V případě, že se v lidském světě objeví více než 6 zápisníků, pouze prvních šest bude v lidských rukou fungovat.
- Sedmý zápisník se zaktivuje až ve chvíli, kdy je jeden z předchozích šesti spálen nebo vzat zpět do světa shinigami.
LIII.
- Death note nebude fungovat, pokud napíšeš jméno oběti na více různých stránek.
- Přední a zadní strana listu je považována za jednu stránku. To znamená, že můžeš například napsat křestní jméno na přední stranu papíru a příjmení na druhou stranu papíru.
LIV.
- Aby Death note fungoval, jméno oběti musí být napsané na jedné straně, ale příčina a bližší okolnosti smrti mohou být popsány na dalších stranách, pokud si člověk během psaní příčiny a okolnostech smrti udrží v mysli jméno oběti.
LV.
- V případě, že je napsán nejdřív způsob a podmínky smrti, v příštích 40 sekundách může být napsáno více jmen. Způsoby a podmínky smrti budou dodrženy.
- V případě, kde je příčina smrti možná, ale okolnosti ne, bude dodržena pouze příčina. Pokud je příčina i situace nemožná, oběť zemře na zástavu srdce.
LVI.
- Pokud napíšeš více jmen a v příštích 40 sekundách od zapsání prvního jména jednu příčinu, všechny oběti zemřou na zapsanou příčinu.
- Po zapsání příčiny smrti můžeš během 6 minut a 40 sekund dopsat okolnosti smrti, ale ty samozřejmě budou fungovat pouze na osoby, u kterých je možné to provést. Pokud jsou okolnosti smrti u dané osoby nemožné, bude dodržena pouze příčina.
LVII.
- V Death notu nemůže být určena doba smrti delší, než je původní délka života oběti. Pokud je tak učiněno, oběť zemře před určenou dobou.
LVIII.
- Určením smrti člověka, který může eventuelně ovlivnit délku života jiných lidí, může být život těchto lidí prodloužen.
- Pokud shinigami schválně manipuluje s životy lidí, aby prodloužil délku jinému určitému člověku, shinigami umírá, nicméně člověk, který by měl zemřít, nezemře.
LIX.
- Smrt zapříčiněná použitím zápisníku může prodloužit život jiným lidem i bez původního úmyslu pisatele těmto lidem život prodloužit.
LX.
- Shinigami, jehož zápisník vlastní člověk, má právo použít vlastní Death note, aby tohoto člověka zabil, například z důvodu, že se mu tento člověk znelíbí.
LXI.
- I když napíšeš nové jméno, příčinu a okolnosti smrti na staré jméno, příčinu a okolnosti smrti, nebude to mít na původní oběť žádný dopad. To samé platí, když vygumuješ slova napsaná tužkou nebo přelakuješ slova napsaná perem.
LXII.
- Pokud jsou jméno, příčina a okolnosti smrti zapsány, tato smrt bude mít už navždy své místo v zápisníku, i když celý zápisník nebo jen část, kde je toto napsáno, zničíš, například spálíš na prach.
- Pokud je napsáno jméno a zápisník je zničen uprostřed psaní příčiny, oběť zemře na zástavu smrti po 40 sekundách od zapsání jména.
- Pokud je napsáno jméno a příčina smrti a Death note je zničen, například spálen, uprostřed psaní okolností smrti, oběť bude zabita do 6 minut a 40 sekund nebo v čase, který je určen v zápisníku, způsobem, který je adekvátní této časové periodě, nebo zemře jednoduše na zástavu srdce.
LXIII.
- Člověk nedokáže poznat, jestli jiný člověk disponuje mocí oka, ať použije jakoukoliv lékařskou či vědeckou metodu. Nedokáží to poznat ani samotní shinigami, samozřejmě kromě těch, kteří si oko vyměnili.
LXIV.
- Zde jsou vypsány případy, ve kterých má shinigami, jenž dal svůj Death note člověku, povoleno vrátit se do světa shinigami.
1. Když shinigami viděl konec člověka, který vlastní jeho zápisník a napsal jeho jméno do Death notu.
2. Když Death note, který shinigami dal lidskému světu, byl zničen, například spálen, a už nemůže být dále používám člověkem.
3. Když člověk nechce vlastnit Death note a je tedy zbytečné ho následovat.
4. Když, z jakéhokoliv důvodu, byl shinigami, který dal zápisník lidskému světu, nahrazen jiným shinigami.
5. Když shinigami ztratí kontakt se svým zápisníkem nebo nemůže identifikovat nebo najít člověka, který se stal vlastníkem, je nutné, aby se vrátil do světa shinigami a potřebné informace získat na tomto místě.
- V situacích číslo 2, 3 a 4 jsou shinigami povinni potvrdit smrt prvního vlastníka a napsat jeho jméno do vlastního Death notu ve chvíli, kdy se vrátí do světa shinigami.
LXV.
- Ve světě shinigami existuje několik kopií knihy, kde jsou sepsána všechna pravidla týkající se používání Death notu v lidském světě. Shinigami nesmí tyto pravidla zapůjčit člověku.
- Je v pořádku, pokud si shinigami přečte pravidla sám a pak člověka naučí jejich obsahu, ať je tento obsah jakýkoliv.
LXVI.
- Existuje několik zápisníků a bílým či rudým přebalem, ale jejich účinky jsou stejné, jako účinky zápisníků s černým přebalem.
Death Note
Doufám, že už nenajdu žádná pravidla... . Už mi jde s toho hlava kolem.

Death Note - Deník II.

7. května 2008 v 19:01 - - - Death Note
Další pravidla:
XXVI.
- Pokud napíšeš "smrt při nehodě" jako příčinu smrti, oběť zemře přirozenou nehodou po 6 minutách a 40 sekundách od okamžiku zapsání.
- Přestože je zapsáno jméno a podmínky smrti, pokud by podmínky měly zapříčinit smrt lidí, jejichž jména zapsána nebyla, oběť zemře na zástavu srdce.
XXVII.
- Pokud napíšeš, že oběť zemře na nemoc, název určité nemoci a čas smrti, musíš se ujistit, že nemoc se stihne za tuto dobu rozvinout. Pokud je určený čas příliš krátký, oběť zemře na zástavu srdce do 6 minut a 40 sekund od chvíle zapsání.
- Pokud napíšeš, že oběť zemře na neurčitou nemoc a zadáš čas smrti, osoba zemře na adekvátní nemoc. Death note ale funguje pouze 23 dní (lidského kalendáře). Tomu se říká tzv. "23 denní pravidlo".
XXVIII.
- Pokud napíšeš, že oběť zemře na určitou nemoc, ale neurčíš čas a inkubační doba nemoci je déle než 24 dní, 23 denní pravidlo nebude fungovat a oběť zemře v době, která odpovídá inkubační době nemoci.
- Příčinu a detaily smrti můžeš přepsat do 6 minut a 40 sekund. Nemůžeš změnit čas smrti, jakkoliv brzo to bude.
XXIX.
- Nemůžeš zabít člověka staršího 124 let.
- Nemůžeš zabít člověka, kterému zbývá méně než 12 minut života.
XXX.
- Pokud sis vyměnil oko se shinigami, uvidíš základní délku lidského života.
- Jména, které vidíš okem, jsou jména, jenž potřebuješ k zabití toho člověka. To jméno uvidíš, i když člověk je v registraci zapsán pod jiným jménem.
XXXI.
- Stránky v Death notu nikdy nedojdou.
XXXII.
- Pokud někdo vlastní více Death notů, jméno oběti zapíše do jednoho a příčinu smrti do druhého, bude to fungovat. Rovněž není důležité, jestli napíšeš příčinu do jednoho a jméno a doslov do druhého, také to bude fungovat.
- Je povoleno, aby vlastníci různých zápisníků spolupracovali. V tom případě je ale nezbytné, aby se svých zápisníků navzájem dotkli.
XXXIII.
- Pokud člověk ztratí status vlastníka, už neuvidí podobu a neuslyší hlas svého shinigami. Nicméně, pokud vlastník dovolí někomu jinému, aby se jeho Death notu dotkl, ten člověk pak shinigami uvidí i uslyší.
- V takovém případě člověk, který se dotkl zápisníku a uvědomil si podobu a hlas shinigami, jej bude dále vidět a slyšet, dokud osoba, která tento Death note vlastnila, neztratí status vlastníka.
XXXIV.
- Vlastník Death notu nemůže být zabit jiným shinigami, který žije ve světě shinigami.
- Rovněž shinigami, který žije v lidském světě, nemůže zabít člověka, který je vlastníkem Death notu.
- Pouze shinigami, který předal svůj Death note člověku, může toho člověka zabít.
XXXV.
- Pokud vlastník Death notu 4x neúmyslně špatně napíše jméno zamýšlené oběti, tento člověk už nemůže být zápisníkem zabit. Pokud vlastník naschvál 4x špatně napíše něco jméno, vlastník zemře.
- Člověk, jehož jméno bylo schválně 4x napsáno do zápisníku, může být v budoucnu zápisníkem zabit.
XXXVI.
- Mezi shinigami existují muži i ženy, ale nemají povoleno (ani to není možné) mít sexuální vztah s člověkem. Rovněž shinigami mezi sebou nemohou mít sex.
XXXVII.
- Když znovu získáš status vlastníka, všechny vzpomínky spojené se zápisníkem, se ti vrátí. V případě, že jsi měl vzpomínky na více zápisníků, vrátí se i tyto.
- I když neobnovíš vlastnictví, vzpomínky se vrátí tím, že se zápisníku dotkneš.
XXXVIII.
- Vzpomínky ztratíš, když přestaneš být vlastníkem. Paměť se ti vrátí bud znovuzískáním vlastnictví nebo dotknutím Death notu. Toto můžeš provést 6x s každým zápisníkem.
- Pokud je tento limit vyčerpán, vzpomínky na Death note se už nevrátí. Můžeš dál používat Death note, ale bez předchozích vzpomínek.
XXXIX.
- Lidé disponující mocí oka shinigami vidí základní život jiných lidí, na kterém se neprojevuje případné použití Death notu. Pokud je oběť zabita použitím zápisníku, zbývající život je poskytnut shinigami.
XL.
- Pokud se člověk disponující silou oka shinigami dívá na obrázek či fotografii člověka, který již zemřel, nevidí jméno ani délku života.
XLI.
- Pokud shinigami, který je v lidském světě, svůj zápisník někde nechá a ten se sebrán člověkem, tento člověk se stává jeho vlastníkem.
- V tomto případě ale takový zápisník vidí a může se ho dotýkat jen člověk, který je schopen vidět shinigami.
- Je to sice velmi nepravděpodobné, ale pokud v takovém případě sebere Death note jiný shinigami, také se stává jeho vlastníkem.
XLII.
-- z volume 7:
- Jména, které vidíš okem, jsou jména, jenž potřebuješ k zabití toho člověka. To jméno uvidíš, i když člověk je v registraci zapsán pod jiným jménem.
-- z volume 8:
- Použití Death notu v lidském světě občas působí i na životy jiných lidí nebo zkracuje jejich původní délku života, ačkoliv jejich jména nejsou v zápisníku přímo napsána. V takových případech shinigami vidí pouze původní délku života, nikoliv zkrácenou.
XLIII.
-- z volume 7:
- Je zbytečné pokoušet se vymazat jména napsaná v Death notu pryží či bílým korekčním lakem.
-- z volume 8:
- Pokud je Death note držen v lidském světě proti vůli jeho původního vlastníka, shinigami, má shinigami povoleno zůstat v lidském světě, dokud jej nezíská zpět.
- V případě, že je v lidském světě další Death note, shinigami nesmí prozradit polohu druhého vlastníka.
XLIV.
- Pokud je shinigami jeho Death note odcizen či podvodně sebrán jiným shinigami, původní majitel jej může získat zpět pouze od shinigami, který tento zápisník drží. Pokud jej ale získá člověk, shinigami jej může dostat zpět jediným způsobem - jako první se dotkne Death notu a stane se shinigami, který toho člověka provází. Pak musí počkat, dokud ten člověk nezemře a zápisník si vzít, než se ho dotkne nebo jej získá jiný člověk.
XLV.
- Pokud shinigami alespoň jednou viděl člověka a zná jeho jméno a délku života, je schopen ze světa shinigami tohoto člověka znovu kdykoliv najít.
XLVI.
- Ve světě shinigami existují zákony. Pokud shinigami takový zákon poruší, existuje 9 stupňů, podle kterých se vážnost přestupku porušuje, počínaje 8. až k 1. a Zvláštnímu stupni, které jsou nejtěžší. Při zločinech třetího stupně a níž je shinigami po vykonání trestu zabit.
- Například zabití člověka bez použití Death notu se posuzuje za zločin Zvláštního stupně.
XLVII.
- Ztráta paměti po zániku statusu vlastníka se týká jen lidí, kteří použitím Death notu někoho zabili. Lidé, kteří zápisník pouze vlastnili a nikoho nezabili, vzpomínky na Death note neztratí. V tomto případě ale tito lidé už neuslyší hlas a neuvidí podobu shinigami a také přicházejí o oko, pokud si jej se shinigami vyměnili
XLVIII.
- Shinigami neumírá z nedostatku spánku. Mimoto shinigami vůbec nepotřebují spát. Význam spánku shinigami je odlišný od lidského spánku, v podstatě znamená lenost.
- Zvláště shinigami žijící v lidském světě, nemohou zlenivět, protože je nutné, aby sledovali lidské životy, což ovšem neznamená, že mají zakázáno spát.
XLIX.
- Pouze 6 Death notů najednou může existovat v lidském světě. To se samozřejmě nevztahuje na zápisníky vlastněné shinigami, těch může být v lidském světě nepočítaně. To znamená, že v lidském světě může být najednou pouze 6 shinigami, kteří dali svůj zápisník člověku.
...........................................................................................................................................................

L-kitída

7. května 2008 v 18:43
Něco vám na sebe prozradím. Kdo zná Death Note a díva se na něj, může (jako třeba v mém případě) trpět novou nemocí. Jmenuje se L-kitída (čte se El-kitída)
Projevuje hlavně ve psaní a nejvíce v psaní písmenka L. Vysvětlím vám to na sobě. Mám malý text, který jsem napsala (pro představu bylo to něco okolo 5x2 cm). Nagadir spočítala, že je tam dohromady šestnáct L. Ovšem deset znich se lišilo. Jak? Já když píšu...hm...co třeba..no vymyslím si nějaký text, např:
Nedokázala jsem zachránit svého přítele, protože se zabil, tím, že si spálil holínky. (Pro ty z vás co neví, co jsou holínky, tak se jim taky říká gumáky). Takže v této větě je šest L.
Tadyk si to jde asi těžko představit, ale já, když píši tiskacím nějaký text, tak mi s toho vyleze něco šíleného. Objeví se sindrom L-kitídy. Ukáži vám to na této větě:
NedokázaLa jsem zachránit svého příteLe, protože se zabiL, tím, že si spáLiL hoLínky.
Prostě nezávisle na mé vůli píši místo malého l ve svém tiskacím textu velké L. a z tohoto se Nagadir chytá za hlavu. No jo.
Tak a teď najděte šest rozdílů XD

Rem (Shinigami) - informace

7. května 2008 v 18:14 - - - Death Note
REM
Shinigami
je, žena, která dala Death Note Mise a rovněž s ní uzavřela dohodu s Očima Shinigami. Má ji ráda a později kvůli ní obětuje svůj život, když do Death Note napíše Ryuuzakiho a Watariho jméno, aby ji ochránila.
Rem
Rem

Ryuk (Shinigami) - informace

7. května 2008 v 18:10 - - - Death Note
RYUK
Shinigami (Bůh smrti)
- původní vlastník Death Note, který se dostane do rukou Raitovi. Raito je jediný, který ho vidí a slyší. Není Raitovým spojencem, pouze s ním podle vlastních slov zahání nudu. Často také opomíná říkat Raitovi některé pravidla týkající se Death Note (samozřejmě schválně :-)). Miluje nade vše jablka.
Ryuk
RyukRyuk
Povězte mi, co si o tom myslíte:

Nate River (Near) - informace

7. května 2008 v 17:53 - - - Death Note
NEAR
Vlastním jménem: Nate River
Přezdívky: N
Pozice: třetí L
Nástupce po zemřelém Ryuuzakimu, má podobné chování jako on, často si ale hraje s hračkami, jako s figurkami, skládá puzzle nebo kostky do sloupců. Sám si říká N. Je mladší než byl L, oproti tomu ale působí rozhodněji. Mnozí ho považují za spratka a neustále si kroutí konečky vlasů. Právě on nakonec odhalí totožnost Kiry.
nearnear kostkynear a smrtka
near a chlap

Death Note - obsah

7. května 2008 v 17:40 - - - Death Note
Znuděný Bůh smrti upustil svůj poznámkový blok a znuděný génius ho našel...těmito slovy běžely upoutávky na Death Note na Animaxu a skutečně. Shinigami Ryuuk upustil svůj zápisník a znuděný génius Light (v japonštině Raito) Yagami jej našel. Od té doby to všechno začalo. Light začal do deníku zapisovat jména zločinců a chtěl vytvořit Nový svět bez zla...(nevím jak vy, ale dobro a zlo jdou spolu ruku v ruce a pokud neexistuje jedno, neexistuje ani druhé. Lightovi by se podařilo vytvořit Nový svět, ovčem za cenu, že by zůstal na světě sám, protože by musel vyvraždit všechny lidi. Dobro a zlo patří jen k lidským vlastnostem). CHtěl se stát Bohem Nového světa. Ovšem se mu do cesty postavil rovnocený protivník. Nejlepší detektiv na světě. Jmenoval se L( vlastním jménem Lawlit). L vyřešil každý případ, který mu byl svěřen a o tomto tvrdil, že ho vyřeší za každou cenu. Skutečně. Neváhal mučit (16-17.episoda). Byl ochotvý vyskoušet deník smrti, potom co ho dostal do rukou, ovšem předtím, než ho stačil použít...
Dál vám nebudu nic prozrazovat, protože jsem vám toho moc neprozradila. Vy, ti co jste to viděli, víte jak to skončí i já to vím. Vím jak kdo zemře. Podívejte se na to. Vřele vám to doporučuji, protože je to, jak říká Nagadir, psycho-anime, které stojí za to vidět.

Název japonsky: デスノート
Název anglicky: Death Note
Název česky: Zápisník Smrti
Počet epizod: 37
Žánr: horror, záhady, detektivní, fantasy, shounen-ai, bishounen, gothic, emo
Rok vydání: 2006-2007
Režisér:Toshiki Inoue
Studio: Madhouse

Death Note - Deník I.

7. května 2008 v 11:17 - - - Death Note
I.
- Člověk, jehož jméno je zapsáno do tohoto zápisníku, zemře.
- Zápisník nebude fungovat, pokud si zapisovatel při psaní jména nepromítne v hlavě tvář oběti. Tak budou uchráněni lidé se stejným jménem.
- Pokud je příčina smrti dopsána během 40 sekund po napsání jména, stane se tak.
- Pokud příčina smrti není specifikována, oběť jednoduše zemře na zástavu srdce.
- Po napsání jména mohou být dopsány bližší detaily do 6 minut a 40 sekund.
II.
- Zápisník se stává vlastnictvím lidského světa ve chvíli, kdy se dotkne lidské země.
- Vlastník zápisníku spatří podobu a hlas původního majitele, shinigami.
- Člověk, který používá Death note, nepřijde do Nebe ani do Pekla.
III.
- Zapisovatel může určit přesný čas úmrtí do 40 sekund po napsání jména. Oběť pak zemře v zadaném čase.
- Člověk, který se dotkne zápisníku, spatří podobu a hlas původního majitele, shinigami, i když není majitelem zápisníku.
IV.
- Člověk, který vlastní Death note, je následován původním majitelem, shinigami, až do své smrti.
- Když člověk použije zápisník, shinigami se před ním objeví do 39 dnů od prvního zápisu.
- Shinigami, původní majitelé zápisníku, nedělají nic, co by mohlo zabránit úmrtím v důsledku zapsání do Death notu.
- Shinigami není povinen vysvětlit svému majiteli veškerá pravidla, která se k používání zápisníku vztahují.
V.
- Shinigami se psaním do zápisníku prodlužuje život, zatímco člověku nikoliv.
- Člověk si může zápisem zkrátit i svůj vlastní život.
- Člověk, která se stane majitele zápisníku, si může vyměnit polovinu zbývajícího života za oko shinigami. Tímto okem uvidí jméno a délku života každého člověka, na něhož pohlédne.
- Shinigami nemůže být zabit ani probodením srdce nožem, ani prostřelením hlavy pistolí. Nicméně existují způsoby, jak zabít shinigami, které ovšem většinou neznají ani oni sami.
VI.
- Podmínky smrti nebudou uskutečněny, dokud nebude fyzicky možné je provést či alespoň odůvodněný předpoklad, že je bude možné provést.
- Přesný rámec smrtících podmínek není znám ani samotným shinigami, na to musíš přijít sám.
VII.
- Jedna stránka vytržená ze zápisníku nebo jen malý útržek mají stejné schopnosti jako celý zápisník.
- Do zápisníku lze psát čímkoliv (kosmetikou, krví), pokud je to napsáno čitelně.
- Ani původní majitelé, shinigami, toho o zápisníku příliš nevědí.
VIII.
- Příčinu smrti nebo detaily můžeš napsat dříve než jméno oběti, ale jméno pak dopiš přesně před napsanou příčinu. Na doplnění jména máš 19 dní (podle lidského kalendáře).
- I když s sebou momentálně nemáš Death note, výsledek bude stejný, když si představíš tvář člověka a napíšeš jeho jména na útržek.
IX.
- Death note nepůsobí na lidi mladší 780 dní.
- Death note nezabije člověka, jehož jméno je 4x špatně napsáno.
X.
- Sebevražda je právoplatná příčina smrti. Každý člověk v sobě nese myšlenky na sebevraždu a rozhodně to není nic, na co "se nesmí ani pomyslet".
- Pokud je jako příčina smrti určena sebevražda či nehoda, která by vedla k více úmrtím, než je zamýšleno, člověk zemře na zástavu srdce. Tak se zabrání smrti nevinných lidí.
XI.
- Když zapíšeš jméno oběti, čas a podmínky smrti, můžeš čas a podmínky upravit kolikrát chceš, pokud to stihneš do 6 minut a 40 sekund od zapsání jména. To samozřejmě lze provést jen do doby, než oběť zemře.
- Kdykoliv chceš změnit cokoliv napsaného v zápisníku během 6 minut a 40 sekund po zápisu, musíš skutečnost, kterou chceš změnit, škrtnout dvěmi vodorovnými čarami.
- Jak vidíš, podmínky smrti se mohou měnit, ale jakmile jednou napíšeš jméno oběti, její smrt už nelze odvolat.
XII.
- Pokud zápisník ztratíš nebo je ti odcizen, ztrácíš status vlastníka, pokud jej nezískáš zpět do 490 dní.
- Pokud sis vyměnil oko se shinigami, ztrácíš sílu oka, stejně jako všechny vzpomínky na Death note ve stejném okamžiku, kdy ztrácíš status vlastníka.
XIII.
- Pokud Death note půjčíš jinému člověku, nepřestáváš být vlastníkem.
- Ten, komu jsi Death note půjčil, není pronásledován shinigami.
- Shinigami vždy zůstává s právoplatným vlastníkem zápisníku.
- Ten, komu jsi Death note půjčil, si nemůže vyměnit oko se shinigami.
XIV.
- Když vlastník zápisníku zemře v době, kdy Death note někomu půjčil, vlastnictví se automaticky přenáší na člověka, který tou dobou Death note má u sebe.
- Pokud je Death note ukraden a vlastník zlodějem zabit, vlastnictví se automaticky přenáší na zloděje.
XV.
- Pokud je jméno napsáno do více než dvou zápisníků, bude fungovat je zápisníku, do kterého bylo jméno napsáno dřív, nehledě na určenou dobu smrti.
- Pokud je jméno napsáno do více než dvou zápisníků s časovým rozdílem méně než 0,06 sekund, je to považováno za simulaci, ani jeden ze zápisníků nebude fungovat a oběť nezemře.
XVI.
- Shinigami musí mít nejméně jeden vlastní Death note, který nesmí půjčit člověku ani mu nesmí dovolit, aby do něj psal.
- Půjčování a vyměňování zápisníků mezi samotnými shinigami je dovoleno.
XVII.
- Pokud se shinigami rozhodne zabít pomocí Death note člověka z osobních důvodů (například záchrana života jiného člověka), život onomu člověku se sice prodlouží, ale shinigami umírá.
- Shinigami zmizí, ale jeho Death note zůstává. Vlastnictví takového zápisníku se obvykle přenese na shinigami, který se jej dotkne nebo se zápisník vrací zpět k Velkému bohu smrti.
XVIII.
- Pokud jiný člověk vlastní Death note a ty se toho zápisníku dotkneš, uvidíš podobu a hlas jeho shinigami.
- Člověk disponující mocí oka, může prozradit jméno a délku života, který uvidí, jiným lidem.
- Držením Death notu člověk přestává být pro lidi s okem obětí. Člověk s okem totiž nevidí délku života ostatní vlastníku zápisníku, včetně svého. Nicméně pro člověka není důležité vidět délku svého života nebo délku života ostatních vlastníků Death notu.
- Shinigami nesmí lidem říkat jména s délku života osob, které vidí. Tím se předchází zmatku, který to může v lidském světě způsobit.
XVN
- Shinigami, jehož Death note je vlastnictvím lidského světa, se musí ujistit, že jej lidé budou používat. - Je velice neobvyklé, že shinigami, který prováží člověka v lidském světě, zemře, ale pokud se to stane, Death note, který dal lidskému světu, neztrácí své schopnosti.
XX.
- Aby člověk s okem shinigami viděl jméno a délku života jiného člověka, musí vidět více než polovinu jeho obličeje. Když se dívá shora, musí vidět přinejmenším celou hlavu až k nosu. Pokud vidí například jenom oči, pak se jméno a délka života neukáže. Pokud vidí celou tvář a skryté jsou jen některé části obličeje, jako oči, nos nebo ústa, pak osoba s okem jméno i život vidí. Stále není přesně známo, kolik tváře je třeba přesně vidět, aby se objevilo jméno a život a je to třeba stále ověřovat.
- Pokud jsou splněny výše napsané podmínky, člověk s okem dokáže spatřit délku života a jméno osoby i z obrázků a fotografií libovolně starých. Samozřejmě je to ovlivněno ostrostí fotografie a její velikostí. Jméno a délku života lze poznat také z portrétů, jakkoliv jsou realistické.
XXI.
- Člověk s mocí oka shinigami získá 3.6krát ostřejší zrak, než lidé mohou mít, bez ohledu na jejich původní zrak.
XXII.
- Osoba, která ztratí status vlastníka Death notu, rovněž ztratí vzpomínky na používání zápisníku. To neznamená, že ztratí veškeré vzpomínky ode dny, kdy zápisník získal do dne, kdy jej ztratil, pouze zapomene vše, co se týkalo Death notu.
XXIII.
- Pokud člověk vlastnící více zápisníků přestane být vlastníkem jednoho z nich, přestane vnímat podobu a hlas shinigami, kterému tento zápisník původně patřil. Tento shinigami odchází, ale vzpomínky na něj a na jeho Death notu zůstávají, dokud člověk vlastní druhý Death note.
XXIV.
- Shinigami nesmí zůstat v lidském světě bez určitého důvodu. Podmínky pro setrvání shinigami v lidském světě jsou následující:
1. Člověk získá jeho Death note.
2. Hledání člověka, kterému chce shinigami předat svůj zápisník, může proběhnout ve světě shinigami, pokud probíhá v lidském světě, zápisník musí být předán do 82 hodin.
3. Pokud shinigami hledá člověka, jehož chce zabít, rovněž může v lidském světě zůstat 82 hodin.
XXV.
- Shinigami nesmí dát zápisník přímo do rukou dítěte mladšího 6 let (podle lidského kalendáře).
- Death note nesmí být držen dítětem mladším 6 let, ale pokud Death note padl do lidského světa a je součástí lidského světa, může být použit na lidi v jakémkoliv věku.